Blatnice pod Svatým Antonínkem

31. března 1920 přijali poslanci zákon o stavbě železniční trati z Veselí nad Moravou do Nového města nad Váhom. Tedy další spojnici Československé republiky ve směru východ – západ.

Stavba této železniční spojky byla zahájena 8. července 1923 a to ražbou tunelu pod kopcem Polana na ČSR hranici. Jednalo se o nejsložitější úsek nové trati.

V roce 1926 na celé nové trati pracovalo již na 4 000 dělníků. Doprava na prvním deseti-kilometrovým úseku z Veselí nad Moravou přes Blatnici pod Svatým Antonínkem do Lipova byla zahájena 19. června 1927. Až do Myjavy přijel první vlak 8. prosince 1927 a provoz do Nového města nad Váhom začal v září 1929.

Dnes je stanice Blatnice opuštěné. Vlaky tu zastavují jen na znamení.

Skladiště v Blatnici pod Svatým Antonínkem

Doporučuji

Zastávka na znamení Blatnice pod Svatým Antonínkem

Nádraží Blatnice pod Svatým Antoníkem leží na trati z Veselí nad Moravou na Myjavu.
Blatnické nádraží je na znamení. Nejsou tu žádné služby, na vlak můžete čekat pod střechou na verandě. Není tu odjezdová tabule, jen hlášení staničního rozhlasu.
Je tu jediné nezpevněné „nástupiště“ přístupné překračováním kolejí.
Pozor na číslování kolejí! V hlášení je, že vlak přijíždí na 1. kolej, ale ta je až jako třetí od staniční budovy.

Více o Blatnickém nádraží na webu Vlakem jednoduše.cz.

x