Boří les a Muna

Poblíž obce Poštorná směrem k Rakouským hranicím bývala muniční továrna Muna. Jednotlivé objekty byly skryté v lese a propojeny desítky kilometrů železničních vleček. Ty byly napojeny na trať Mikulov – Břeclav odbočkou u nádraží Boří les. Pracovníci byli sváženi buď autobusy, nebo z nádraží v Břeclavi odkud pravidelně odjížděl vlak až na hlavní nádvoří závodu.  Jak vypadá tato odbočka dnes?

Zakladatelem továrny na okraji Poštorné byla v roce 1884 pražská německá podnikatelská firma Adolf Schram, která se zabývala těžbou uhlí v Sokolovském revíru. Záměrem Adolfa Schrama bylo vybudovat v tehdy zemědělsky nejproduktivnější oblasti Rakouska chemický závod na výrobu kyseliny sírové a superfosfátu. Tedy hnojivo.

Velkou výhodou nového závodu bylo, že hned od počátku svého založení byl závod napojen vlečkou na železniční trať z Břeclavi do Mikulova a mohl tedy zásobovat širokou oblast Jižní Moravy, Dolního Rakouska a Horních Uher. Během 30. let prošla výrobní zařízení rozsáhlou modernizací. Nacistická okupace znamenala pro chemický závod Schram paradoxně výrazný pokles výroby. Za války se v továrně totiž nesměly vyrábět superfosfáty, protože továrna neměla zajištěn přímý dovoz výchozích produktů na jejich výrobu.

V roce 1940 byla podepsána smlouva s německou korporací Deutsche Superphosphat Industrie, která začlenila poštorenskou továrnu do své organizace a závody tak dodávaly výrobky přímo do Říše, dokonce jí bylo povoleno opět vyrábět superfosfát, ale jen v omezené míře. Za války se nutně musely dostavily zásobovací potíže. Surovinové dodávky, jdoucí většinou ze Švédska, Jugoslávie, Španělska a některých afrických oblastí, se zpožďovaly, až se koncem války úplně zastavily. To už továrna zaměstnávala jen něco málo přes 50 zaměstnanců.

Na konci války ustupující Němci část výrobního zařízení odvezli, část zapálili. V části areálu byla skladována munice, která ze nejasných okolností byla vyhozena do povětří. Ale tak nekvalitně, že se velké množství nevybuchlé munice rozlétlo do okolních lesů.

Odbočka dnes

Více o historii výroby v muniční továrně Muna najdete třeba zde.

Kde je Boří les a Muna

Odbočka z hlavní trati byla za nádraží Boří les, resp. za odbočku směr Lednice.
Ke zbytkům náspu se nejlépe dostanete po lesní cestě.

Protože násep jen o málo převyšuje okolní krajinu, lehce jej minete.
Použijte proto radši navigaci.

Doporučuji

Brno hlavní nádraží je velkým dopravním uzlem na trati z Vídně na Českou Třebovou a dál do Čech. Začíná tu trať Na Tišnov a Žďár nad Sázavou, trať na Vyškov a Ostravu. Začíná zde i trať směr Slavkov, Brankovice a Veselí nad Moravou. Obrovskému množství vlaků nádraží už dávno nevyhovuje. Je přeplněné lidmi a často dva vlaky stojí na jedné koleji. Tady je popis a hodnocení hlavního Brněnského nádraží.

x